HealAdvisor Cloud

Vaše spojení s odborníkem

Healy může nejen
komunikovat s chytrým telefonem, ale...

Healy můžete také připojit k HealAdvisor® Cloud. Zjisti, co pro tebe může HealAdvisor Cloud udělat.

Co je služba HealAdvisor Cloud?

Pomocí Healy se můžete připojit k odborníkům, kteří používají HealAdvisor Cloud. K odborníkovi budete samozřejmě připojeni pouze v případě, že o to výslovně požádáte a odemknete ho pomocí aplikace Healy. Totéž platí i pro stahování vašich vlastních individuálních programů mikročástic (IMF) do aplikace Healy.*

Experti Healy vám pomohou získat z aplikace Healy maximum.

Jak služba HealAdvisor Cloud řeší zabezpečení dat?

Spolehlivá díky patentované metodě přenosu dat

V případě moderního produktu připojeného k síti se bezpečnost netýká pouze splnění norem elektronické bezpečnosti, ale také zabezpečení dat.
Healy je v této oblasti na špičkové úrovni: připojení Bluetooth využívá patentovanou metodu přenosu dat a služba HealAdvisor Cloud splňuje všechny standardy ochrany dat.

Poznámka:
Individualized Microcurrent Frequency („IMF“) je patentovaná technologie společnosti Healy World. Využívá data z generátoru fyzického ruchu k přiřazení priority frekvencím, které mají podle profesionálních uživatelských zkušeností pro uživatele největší význam.

Doba trvání, frekvence, intenzita, kmitočet, pojmenování a popis programů Individualized Microcurrent Frequency (IMF) jsou založeny na praktických zkušenostech Nuno Nina a dalších odborníků a na našich znalostech interakce frekvenčně modulovaného mikroproudu s bioenergetickým polem. Nebyly potvrzeny nezávislými studiemi.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) značky Healy jsou navrženy tak, aby posilovaly pohodu prostřednictvím harmonizace bioenergetického pole. Provedli jsme nezaujaté průzkumy před a po v kontrolovaných a randomizovaných skupinách účastníků. Z těchto průzkumů vyplývá, že po aplikaci se účastníci cítili lépe. Přičítáme to harmonizaci bioenergetického pole, které označujeme jako tok energie života, tradičně nazývaný také čchi (nebo qi) a prána. Toto nebylo potvrzeno nezávislými studiemi.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) používané zařízením Healy nejsou určeny k použití ve zdravotnictví. Nejsou určeny k léčbě, ošetřování, zmírňování, diagnostice nebo prevenci jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního stavu. Pojmy použité v programech nepředstavují prohlášení o jejich účincích.

Účelem programů je poskytnout uživateli nástroj pro zkoumání možností aplikace. Programy zařízení Healy se nedají považovat za náhradu odborného lékařského poradenství, diagnostiky nebo léčby. Takovéto poradenství bys měl(a) vždy vyhledat u kvalifikovaného lékařského odborníka. Pokud máš podezření na konkrétní lékařskou diagnózu nebo ji máš potvrzenou, případně pokud jsi v péči zdravotnického odborníka, měl(a) bys před použitím zařízení Healy tuto záležitost probrat se svým lékařem. Zařízení Healy vždy používej v souladu s návodem k použití.

Přejít na začátek

Choose your Country

Your Country

Evropa